Board logo

標題: 家陣出N73係唔係遲左少少? [打印本頁]

作者: 戇男    時間: 2007-7-5 23:40     標題: 家陣出N73係唔係遲左少少?

我部機已經離死不遠
諗緊轉乜野機好...

之前見N73唔錯..但又好似過左好耐咁....
作者: 混沌戰士    時間: 2007-7-6 02:41

N73仲好貴下............上台出應該抵D.........
作者: 戇男    時間: 2007-7-6 16:28

原帖由 混沌戰士 於 2007-7-6 02:41 發表
N73仲好貴下............上台出應該抵D.........
知唔知道上台果d係 ver.幾多?
作者: irvingtin    時間: 2007-7-6 23:16

早講,
岩岩係 UWANTS 放左 $2100......
作者: 戇男    時間: 2007-7-7 15:35

原帖由 irvingtin 於 2007-7-6 23:16 發表
早講,
岩岩係 UWANTS 放左 $2100......

作者: 特警仔    時間: 2007-7-13 20:13

$1940果陣你又唔來買:D
果陣出左都係一個月多d而已
歡迎光臨 PC Infinity (http://pcinhk.com/discuz/) Powered by Discuz! 7.0.0