chi 線 港交所去到218

傻的嗎
長上長有
善惡喜惡皆執著 到頭南坷一夢中

chi 線股
善惡喜惡皆執著 到頭南坷一夢中

百年難得一見既大股坐火箭
睇來好多人重願意接火捧
原帖由 閒魂 於 2007-9-24 16:31 發表
100 倍 PE 呢…
善惡喜惡皆執著 到頭南坷一夢中