6500s有黑色版#vamp#
只要求多一次已可 只要留多刻已可
只要忘掉是誰做錯 就別懷恨難過
可惜求得早已太多 這樣來讓十年掠過
很多人都可 我們不可 我們不可
這樣輕率錯過
原帖由 Enzo 於 2008-1-23 21:35 發表
xx( 其實k800i換6500s好似好浪費
換電話本來係浪費架啦
問題係你過唔到自己姐
只要求多一次已可 只要留多刻已可
只要忘掉是誰做錯 就別懷恨難過
可惜求得早已太多 這樣來讓十年掠過
很多人都可 我們不可 我們不可
這樣輕率錯過
其實真係無乜分別 我覺得k800i仲靚d

除左wifi外
只要求多一次已可 只要留多刻已可
只要忘掉是誰做錯 就別懷恨難過
可惜求得早已太多 這樣來讓十年掠過
很多人都可 我們不可 我們不可
這樣輕率錯過
係喎

前排同時幫人出左n81同6500s 搞到亂哂
只要求多一次已可 只要留多刻已可
只要忘掉是誰做錯 就別懷恨難過
可惜求得早已太多 這樣來讓十年掠過
很多人都可 我們不可 我們不可
這樣輕率錯過